Den praktiske delen av året dommerkurs skal avholde lørdag 3. mai kl. 12-15 på Vingtors Akrohelg. Dette er en oppfølging av den teoretiske gjennomgangen som ble avhold 4. feb hos Bærum Modellfly Klubb.

Kurset ledes av Ola Fremming. Praktisk gjennomføring av kurset blir - om Ola ikke bestemmer annet - som følgende:
- Vi ber en deltager til akrohelgen å fly en sekvens
- Alle deltagere dømmer samtidig
- Vi diskutere etterpå øvelse for øvelse, sammenligner scoring og begrunnelsen enhver hadde for sin score
Dette gjøres for både Sport, Nordic og F3A
Kurset tar ikke hele dagen, så du kan fly selv både før og etter (og på søndag).

All deltagere bør ta med:
- skriveunderlag A4
- pen/blyant
- campingstol (om du ikke vil stå mens du dommer)
- FAI's sporting-code (Section 4 - F3-Aerobatics http://www.fai.org/ciam-documents)

Kurset er gratis, men jeg vil gjerna ha påmelding per mail (lucas.hofman@pgs.com) for å vite hvor mange skjemaer jeg skal skrive ut.

Vell møtt!

Lucas Hofman/Audun Thinn