Pent brukt hacker Q80-8. Perfekt for 50cc fly

More...