Ønsker å kjøpe en jet trainer ca 10kg turbin. F eks Kangaroo, eller lignende. Har turbin, ønsker derfor helst fly uten turbin. Ca 5000 kr.

More...