Announcement

Collapse
No announcement yet.

EPP 250gram 150m grense NLF-medlem?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • zephyr
  replied
  Originally posted by Jon Wold View Post
  Det er ikke krav til at flygingen foregår på en modellflyplass. Piloter som er medlem i en NLF-klubb må vurdere om flygingen kan utføres på en sikker måte. Luftfartstilsynet har laget en fin veileder om dette her:
  404
  Hei dere og takker for tilbakemeldinger
  Jeg er fremdeles usikker på hva jeg kann og ikke, så noen oppfølgings spørsmål og kan ikke se at veilederen som det er vist til omhandler noen vekt grenser?

  1. Kan jeg fly min 250 gram tradisjonelle EPP modellfly i egen hage uten samtykke fra tilgrensende naboer?
  2. Hva er forskjellen på et modellfly "Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv - Lovdata" etter kapittel 2 og en RO-operatør etter kpittel 7?
  3. Er det rett å tolke paragraf 51/54 til at hvem som helst kan fly et tradisjonelt modellfly intil 250g mer eller mindre hvor som helst?

  Modellfly.pdf
  RO-operatør.pdf

  § 51.Sikkerhetsavstander, maksimal flygehøydeAll flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.
  Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det. Ved enhver flyging skal det holdes nødvendige sikkerhetsavstander. Det er ikke tillatt å fly
  a) høyere enn 120 meter over bakken eller vannet
  b) nærmere enn 150 meter fra folkeansamling på mer enn 100 personer
  c) nærmere enn 50 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under pilotens og fartøysjefens kontroll.
  Luftfartøy som har en MTOM på 250 gram eller mindre, kan flys VLOS, EVLOS eller BLOS, men ikke høyere enn 50 meter over bakken eller vannet. Sikkerhetsavstandene i andre ledd bokstav b og c gjelder ikke.
  Flyging ut over det som følger av sikkerhetsavstandene i andre og tredje ledd, kan bare utføres av RO 3-operatør i tråd med bestemmelsene i kapittel 9 og for øvrig de vilkår som er gitt i tillatelsen.

  § 54.Områder hvor det ikke er tillatt å fly

  Det er ikke tillatt å fly luftfartøy som ikke har fører om bord over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler.
  Det er ikke tillatt å fly luftfartøy som ikke har fører om bord nærmere enn 5 km fra en lufthavn, hvis ikke flygingen er avklart med lokal flygekontrolltjeneste eller flygeinformasjonstjeneste.
  Last edited by zephyr; 27-04-17, 21:35.

  Leave a comment:


 • tahustvedt
  replied
  Min klubb informerer når de skal fly flere stykker andre steder enn på modellflystripa. Det trenger ikke være mer avansert enn det vel?

  Leave a comment:


 • bth
  replied
  Originally posted by Kyrre View Post
  Det er i denne setningen jeg lurer på hva "i regi av" egentlig betyr, eller skal tolkes som, når man ikke flyr på en stripe.
  Noe sånt som "Så lenge NLF har mottatt pengene dine er det ok, så lenge du ikke betaler de, er du plutselig ikke kvalifisert" LOL

  Leave a comment:


 • Kyrre
  replied
  Fastsatte høyde- og avstandsgrenser gjelder ikke for flyging som skjer på en sikker måte i regi av modellflyklubb
  Det er i denne setningen jeg lurer på hva "i regi av" egentlig betyr, eller skal tolkes som, når man ikke flyr på en stripe.

  Leave a comment:


 • Jon Wold
  replied
  Det er ikke krav til at flygingen foregår på en modellflyplass. Piloter som er medlem i en NLF-klubb må vurdere om flygingen kan utføres på en sikker måte. Luftfartstilsynet har laget en fin veileder om dette her:
  404

  Leave a comment:


 • tyor
  replied
  Vanskelig dette ja. jeg har tolket det slik att regi av klubb betyr att det er på klubben sin stripe.

  Leave a comment:


 • Kyrre
  replied
  Så hvis klubben arrangerer stevne i parken så er det greit, men ikke når jeg flyr alene? Hva med stripa vår da? Den er også nærmere enn 150 meter til objekter vi ikke har kontroll over. Må vi arrangere et eller annet hver gang vi flyr da? Jeg spør for jeg vet at flere tolker dette med "regi" som at er du medlem av klubb er det greit, men er jaggu ikke sikker selv.

  (PS: bare for å ha sagt det så har vi en avtale med de som eier nevnte objekter til stripa, det er en containerpark, så det er uansett oss det går utover ved et uhell)

  Leave a comment:


 • tahustvedt
  replied
  Det betyr vel akkurat det som står skrevet. Klubbarrangement eller lignende.

  Leave a comment:


 • Kyrre
  replied
  Men hva er "regi av en klubb"? Er det nok at klubben har sørget for at jeg har A-bevis? Er jeg da kvalifisert til å fly i parken på egenhånd, enda jeg helt klart bryter 150m grensen?

  Leave a comment:


 • tahustvedt
  replied
  Det står også "I regi av en klubb". Begrensningene gjelder ikke hvis det skjer på en sikker måte i regi av en klubb.
  Last edited by tahustvedt; 24-04-17, 23:02.

  Leave a comment:


 • zephyr
  started a topic EPP 250gram 150m grense NLF-medlem?

  EPP 250gram 150m grense NLF-medlem?

  Hei,

  Hva er gjeldende regelverk for et medlem Modellflyseksjonen i NLF på følgende spørsmål:

  1. Det er ingen avstands grense til bygninger og personer på 150m for modelfly så lenge flygingen skjer på en sikker måte?
  2. Det er ingen vektgrense på 250g for å flyge i egen hage eller friområde
  så lenge flygingen skjer på en sikker måte?


  Attached Files
Working...
X