Det er lagt ut en gjennomgang av krav til ESC for klepaker eXtreme pluss en beskrivelse på programmering av Castle Creation Phoenix 10 med PHX link til 20t og 17t utgavene på

ANCE AS - 404